taxis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • taxis

  a locomotor response toward or away from an external stimulus by a motile (and usually simple) organism

  the surgical procedure of manually restoring a displaced body part

  Similar:

  cab: a car driven by a person whose job is to take passengers where they want to go in exchange for money

  Synonyms: hack, taxi, taxicab

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).