taxi-driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi-driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi-driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi-driver.

Từ điển Anh Việt

 • taxi-driver

  /'tæksi,draivə/ (taxi-man) /'tæksimən/

  man)

  /'tæksimən/

  * danh từ

  người lái xe tắc xi