taxi stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxi stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxi stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxi stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taxi stand

  * kinh tế

  bãi đậu xe cho thuê

  bãi đậu xe tắc xi

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trạm taxi