taxiway centreline light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxiway centreline light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxiway centreline light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxiway centreline light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxiway centreline light

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn tâm đường lăn