taxiing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taxiing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taxiing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taxiing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • taxiing

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự lăn bánh