sore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sore.

Từ điển Anh Việt

 • sore

  /sɔ:/

  * tính từ

  đau, đau đớn

  to have a sore arm: đau tay

  [clergyman's] sore throat: bệnh đau họng (vì nói nhiều)

  tức giận, tức tối; buồn phiền

  to be very sore about one's defeat: rất buồn phiền về sự thất bại của mình

  làm đau đớn, làm buồn phiền (vấn đề)

  (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) đau; mãnh liệt, ác liệt, gay go, ác nghiệt

  a sore struggle: cuộc đấu tranh ác liệt

  like a bear with a sore head

  cau cau có có, gắt như mắn tôm

  a sight for sore eyes

  cảnh tượng vui, cảnh tượng dễ chịu

  a sore point (subject)

  điểm dễ làm chạm lòng

  * phó từ

  đau, ác nghiệt, nghiêm trọng

  sore beated: bị thua đau

  sore oppressed: bị áp bức một cách ác nghiệt

  * danh từ

  chỗ đau; vết thương, chỗ lở loét

  (nghĩa bóng) nỗi thương tâm, nỗi đau lòng

  to reopen old sores: gợi là những nỗi đau lòng xưa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sore

  * kỹ thuật

  y học:

  đau, đau đớn

  mụn, lỡ, loét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sore

  an open skin infection

  Similar:

  sensitive: hurting

  the tender spot on his jaw

  Synonyms: raw, tender

  afflictive: causing misery or pain or distress

  it was a sore trial to him

  the painful process of growing up

  Synonyms: painful

  huffy: roused to anger

  stayed huffy a good while"- Mark Twain

  she gets mad when you wake her up so early

  mad at his friend

  sore over a remark

  Synonyms: mad