sorel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorel.

Từ điển Anh Việt

  • sorel

    /'sɔrəl/

    * danh từ

    hươu (nai) đực 3 tuổi ((cũng) sorrel)