sorex cinereus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorex cinereus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorex cinereus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorex cinereus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sorex cinereus

    Similar:

    masked shrew: commonest shrew of moist habitats in North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).