masked shrew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masked shrew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masked shrew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masked shrew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • masked shrew

    commonest shrew of moist habitats in North America

    Synonyms: Sorex cinereus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).