sorehead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorehead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorehead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorehead.

Từ điển Anh Việt

 • sorehead

  /'sɔ:hed/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người hay cáu bẳn

  người hay cay cú; người thích trả thù (khi bị thua, bị đánh bại...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sorehead

  someone who is peevish or disgruntled