soret effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soret effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soret effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soret effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soret effect

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu ứng Soret