selection sort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection sort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection sort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection sort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selection sort

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sắp xếp kiểu chọn

  toán & tin:

  sự sắp xếp lựa chọn