selection rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selection rule

  * kỹ thuật

  vật lý:

  quy tắc chọn

  điện lạnh:

  quy tắc lọc lựa