selection field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selection field

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  trường chọn

  toán & tin:

  trường lựa chọn