san sebastian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

san sebastian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm san sebastian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của san sebastian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • san sebastian

    a city in northern Spain on the Bay of Biscay near the French border; a fashionable seaside resort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).