santal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santal.

Từ điển Anh Việt

  • santal

    * danh từ

    (thực vật học) cây đàn hương