santalaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santalaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santalaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santalaceae.

Từ điển Anh Việt

  • santalaceae

    * danh từ

    họ đàn hương

Từ điển Anh Anh - Wordnet