santalum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santalum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santalum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santalum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santalum

    parasitic trees of Indonesia and Malaysia

    Synonyms: genus Santalum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).