sank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sank.

Từ điển Anh Việt

 • sank

  /siɳk/

  * danh từ

  thùng rửa bát, chậu rửa bát

  ((thường) (nghĩa bóng)) vũng nước bẩn, vũng lầy; ổ

  a sink of vices: một ổ truỵ lạc

  đầm lầy

  khe kéo phông (trên sân khấu)

  * nội động từ sank; sunk

  chìm

  ship sinks: tàu chìm

  hạ thấp, xuống thấp, cụt, mất dần, lắng xuống, lún xuống

  voice sinks: giọng hạ thấp

  river sinks: nước sông xuống

  prices sink: giá sụt xuống

  the sun is sinking: mặt trời đang lặn

  to sink in someone's estimation: mất uy tín đối với ai

  cart sinks into mud: xe bò lún xuống bùn

  hõm vào, hoắm vào (má...)

  his eyes have sunk in: mắt anh ta hõm vào

  xuyên vào, ăn sâu vào, ngập sâu vào; thấm vào

  bayonet sinks in to the hilt: lưỡi lê ngập sâu vào đến tận cán

  impression sinks into mind: ấn tượng thấm sâu vào óc

  dye sinks in: thuốc nhuộm ăn vào

  (nghĩa bóng) chìm, chìm đắm

  to sink into degradation: chìm sâu vào sự đê hèn

  * ngoại động từ

  làm chìm, đánh đắm

  to sink a ship: đánh chìm tàu

  hạ xuống, làm thấp xuống

  drought sinks stream: hạn hán làm mực nước suối thấp xuống

  để ngả xuống, để rủ xuống

  đào, khoan, khắc

  to sink a well: đào giếng

  to sink a die: khắc con súc sắc

  giấu

  to sink one's name: giấu tên tuổi

  to sink a fact: giấu một sự việc

  to sink oneself; to sink one's own interests

  quên mình

  to sink one's knees

  quỳ sụp xuống

  to sink money

  đầu tư vốn vào một việc kinh doanh mà khó rút ra; mất vốn bị mắc kẹt trong một việc kinh doanh

  to sink or swim

  một mất một còn

  his heart sank at the sad news

  được tin buồn lòng anh ta se lại