san juan hill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

san juan hill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm san juan hill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của san juan hill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • san juan hill

    a hill in eastern Cuba (near Santiago de Cuba) that was captured during the Spanish-American War

    Theodore Roosevelt and his Rough Riders became famous for their charge up San Juan Hill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).