san francisco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

san francisco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm san francisco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của san francisco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • san francisco

    a port in western California near the Golden Gate that is one of the major industrial and transportation centers; it has one of the world's finest harbors; site of the Golden Gate Bridge

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).