san diego bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

san diego bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm san diego bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của san diego bay.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • san diego bay

    a bay of the Pacific in southern California

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).