price war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price war.

Từ điển Anh Việt

 • price war

  * danh từ

  chiến tranh giá cả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • price war

  * kinh tế

  chiến tranh giá cả

  cuộc chiến giảm giá

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cuộc chiến giá cả

  cuộc chiến về giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • price war

  intense competition in which competitors cut retail prices to gain business

  Synonyms: price competition