price-list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price-list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price-list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price-list.

Từ điển Anh Việt

 • price-list

  /'prais,kʌrənt/ (price-list) /'praislist/

  list)

  /'praislist/

  * danh từ

  (thương nghiệp) bảng giá (hiện hành)