price range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • price range

  * kinh tế

  bậc giá

  khung giá

  phạm vi giá cả

  thang giá

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  khoảng giá