pressed glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressed glass

  * kỹ thuật

  kính đúc

  kính đúc ép

  hóa học & vật liệu:

  thủy tinh ép