pressed bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuỷu đập