pill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pill.

Từ điển Anh Việt

 • pill

  /pil/

  * danh từ

  viên thuốc

  (nghĩa bóng) điều cay đắng, điều tủi nhục, điều sỉ nhục

  a bitter pill: điều cay đắng, điều tủi nhục

  to swallow the pill: ngậm bồ hòn làm ngọt

  (từ lóng);(đùa cợt) quả bóng đá, quả bóng quần vợt; đạn đại bác

  (số nhiều) trò chơi bi-a

  (the pill) thuốc chống thụ thai

  a pill to cure an earthquake

  biện pháp nửa vời không đem lại kết quả gì; cho voi uống thuốc gió

  to gild the pill

  (xem) gild

  * ngoại động từ

  bỏ phiếu đen, bỏ phiếu chống lại (để khai trừ ai)

  đánh bại

  * ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) cướp bóc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pill

  * kỹ thuật

  dệt may:

  nhồi hạt xoắn

  nhồi viên xoắn

  y học:

  viên thuốc

  hóa học & vật liệu:

  viên tròn

  điện lạnh:

  viên vi ba

Từ điển Anh Anh - Wordnet