pillar stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pillar stone

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đá bắt góc

  đá góc vuông

  đá trụ