pillar drilling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar drilling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar drilling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar drilling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pillar drilling machine

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  máy khoan có trụ

  cơ khí & công trình:

  máy khoan đứng (trụ hình hộp hoặc trụ tròn)