pillar hydrant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar hydrant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar hydrant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar hydrant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar hydrant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ nước chữa cháy

    vòi chữa cháy hình trụ