pillar of islam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar of islam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar of islam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar of islam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pillar of islam

    (Islam) one of the five religious obligations accepted by all Muslims

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).