pillar crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pillar crane

  * kỹ thuật

  cần trục tháp

  máy trục kiểu tháp

  xây dựng:

  máy trục kiểu trụ