pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pen.

Từ điển Anh Việt

 • pen

  /pen/

  * danh từ

  bút lông chim (ngỗng)

  bút, ngòi bút

  (nghĩa bóng) nghề cầm bút, nghề viết văn; bút pháp, văn phong

  to live by one's pen: sống bằng nghề cầm bút, sống bằng nghề viết văn

  nhà văn, tác giả

  the best pens of the day: những nhà văn ưu tú nhất hiện nay

  * ngoại động từ

  viết, sáng tác

  * danh từ

  chỗ quây, bâi rào kín (để nhốt trâu, bò, cừu, gà, vịt...)

  trại đồn điền (ở quần đảo Ăng-ti)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (viết tắt) của penitentiary

  a submarine pen

  (hàng hải) bến tàu ngầm ((thường) có mái che)

  * ngoại động từ

  ((thường) + up, in) nhốt lại; nhốt (trâu, bò, cừu, gà, vịt) vào chỗ quây

  * danh từ

  con thiên nga cái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pen

  * kinh tế

  bãi

  nhốt trâu bò trong bãi

  trạm

  * kỹ thuật

  bút

  đắp đê

  đồn điền

  ngòi bút

  nhà ngoại ô

  xây dựng:

  bãi chăn nuôi

  bãi có rào

  bút kẻ

  bút mỏ vịt

  chỗ trú tầu ngầm

  kẻ bằng bút

  vẽ bằng mực

  xây hồ chứa nước

  cơ khí & công trình:

  đê quai (quây hố móng thi công)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pen

  a writing implement with a point from which ink flows

  an enclosure for confining livestock

  female swan

  Similar:

  playpen: a portable enclosure in which babies may be left to play

  penitentiary: a correctional institution for those convicted of major crimes

  write: produce a literary work

  She composed a poem

  He wrote four novels

  Synonyms: compose, indite