peneus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peneus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peneus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peneus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peneus

    type genus of the family Peneidae

    Synonyms: genus Peneus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).