pad mangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pad mangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pad mangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pad mangle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pad mangle

    * kỹ thuật

    dệt may:

    máy nhuộm ngấm ép