paddle silo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle silo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle silo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle silo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddle silo

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi lô chứa thóc