paddlefish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddlefish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddlefish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddlefish.

Từ điển Anh Việt

 • paddlefish

  /'pædlfiʃ/

  * danh từ

  (động vật học) cá tầm thìa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paddlefish

  * kinh tế

  cá tầm thìa

Từ điển Anh Anh - Wordnet