paddle-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddle-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddle-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddle-box.

Từ điển Anh Việt

 • paddle-box

  /'pædlbɔks/

  * danh từ

  bao guồng (tàu thuỷ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paddle-box

  Similar:

  paddle box: a wooden covering for the upper part of a paddlewheel