pad character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pad character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pad character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pad character.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pad character

    * kỹ thuật

    ký tự đệm