offer up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • offer up

    Similar:

    offer: present as an act of worship

    offer prayers to the gods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).