offer subject to change without notice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer subject to change without notice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer subject to change without notice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer subject to change without notice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer subject to change without notice

    * kinh tế

    giá báo có thể thay đổi tùy lúc không cần phải thông báo