offering signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offering signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offering signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offering signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offering signal

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tín hiệu gọi