offer subject to export licence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

offer subject to export licence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm offer subject to export licence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của offer subject to export licence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • offer subject to export licence

    * kinh tế

    giá báo tùy vào việc nhận đơn giấy phép xuất khẩu