mass transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mass transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mass transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mass transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mass transfer

  * kỹ thuật

  truyền chất

  hóa học & vật liệu:

  sự chuyển khối

  xây dựng:

  sự truyền chất