massawa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

massawa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm massawa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của massawa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • massawa

    a port town in Eritrea on an inlet of the Red Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).