masseur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masseur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masseur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masseur.

Từ điển Anh Việt

  • masseur

    /'mæsə:/

    * danh từ

    người đàn ông làm nghề xoa bóp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • masseur

    a male massager