long delay circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long delay circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long delay circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long delay circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • long delay circuit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạch thời hạn dài