give vent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

give vent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm give vent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của give vent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • give vent

  Similar:

  vent: give expression or utterance to

  She vented her anger

  The graduates gave vent to cheers

  Synonyms: ventilate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).