give-away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

give-away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm give-away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của give-away.

Từ điển Anh Việt

 • give-away

  /'givə,wei/

  * danh từ (thông tục)

  sự tố cáo, sự phát giác; sự phản bội

  đồ bán rẻ; đồ cho không

  * tính từ

  rất rẻ, rất hạ giá

  at a give-away price: bán giá rất hạ, gần như cho không